210 41232766943578449

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Ψυχολογία ορίζεται ως η ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη της σκέψης και της συμπεριφοράς, καθώς και με τις λειτουργίες που σχετίζονται με την συμπεριφορά. Η Ψυχολογία έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδες και ως μέλη συστημάτων, προσπαθώντας και να εξάγει γενικές αρχές αλλά και να ερμηνεύσει ειδικές περιπτώσεις, με τελικό στόχο να ωφελήσει την ζωή του ανθρώπου στο σύνολό της, και κατ' επέκταση την κοινωνία.

Οι ψυχολόγοι ερευνούν τα ψυχικά φαινόμενα και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με αυτά. Για παράδειγμα, ερευνώνται θέματα όπως οι διεργασίες του νου, το συναίσθημα, η ανάλυση της συμπεριφοράς, η προσωπικότητα, τα κίνητρα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η σεξουαλικότητα, η ταυτότητα φύλου, η νοημοσύνη, η μάθηση, η ανάπτυξη, ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα σε σχέση με τις νοητικές διεργασίες και τη συμπεριφορά {το νευρικό σύστημα αποτελεί την έδρα ψυχικών λειτουργιών} , η φαινομενολογία, η ψυχοπαθολογία και η αποκλίνουσα συμπεριφορά, η ψυχοσωματική, η ψυχική ανθεκτικότητα, η συμπεριφορά σε σχέση με την κοινωνία και συστήματα, όπως το σχολικό, το εργασιακό, το οικογενειακό, το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός, καθώς και διεργασίες ομάδας, όπως η κοινωνική ταυτότητα, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και το σύστημα πεποιθήσεων (στάσεις, αξίες, ιδεολογία). Οι ψυχολόγοι προσπαθούν επίσης να εξετάσουν το ασυνείδητο, από διάφορες προσεγγίσεις. Στην προσπάθεια διερεύνησης του ασυνειδήτου, έχει εστιάσει κυρίως η Ψυχολογία του Βάθους, όπως για παράδειγμα, η ψυχαναλυτική προσέγγιση.

Η επιστήμη της Ψυχολογίας έχει περιγραφεί ως ένα «κομβικό σημείο της επιστήμης», με τα ψυχολογικά ευρήματα να συνδέουν τις έρευνες και τις προοπτικές από διάφορες επιστήμες, όπως τη Φιλοσοφία, την Παιδαγωγική, την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Βιολογία, τις Νευροεπιστήμες, την Γνωσιακή Επιστήμη, την Πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις, επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι». Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα δομημένο, επιστημονικά θεμελιωμένο και τεκμηριωμένο μοντέλο παρέμβασης. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι η σκέψη επιδρά σημαντικά στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Συνεπώς, η τροποποίηση αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατανόησης, του εντοπισμού και της αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων του ατόμου.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο παρόν. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει με σκέψεις και συναισθήματα του εδώ και τώρα. Ο γνωσιακός συμπεριφοριστικός θεραπευτής προσπαθεί να καταλάβει μια κατάσταση εξετάζοντας διαφορετικά κομμάτια: τις σκέψεις, τη συμπεριφορά, τις σωματικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα.

Μερικές φορές, οι άνθρωποι άθελα τους παγιδεύονται σε φαύλους κύκλους: τα πράγματα και οι δράσεις που αναλαμβάνουν για να λύσουν ένα πρόβλημα το διατηρούν ακούσια. Η Γνωσιακή

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι σε θέση να βρει τι μας παγιδεύει και να κάνει αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δράσης μας με σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που αισθανόμαστε.

Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω αλλαγή είναι αναγκαία η συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι ένα συνεργατικό μοντέλο που χρησιμοποιεί έναν συγκερασμό γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη σε διεθνές επίπεδο για πλήθος διαταραχών μεταξύ των οποίων αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς.

Πηγή: https://valexiou.gr/